IIUM Holdings Sdn Bhd

Penjenamaan Semula Kulliyyah of Languages and Management IIUM

Penjenamaan Semula KLM
Kulliyyah of Languages and Management IIUM

Gombak- Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) mendapat kelulusan penjenamaan semula “Kulliyyah of Languages and Management (KLM)” kepada “Kulliyyah of Sustainable Tourism and Contemporary Languages (KSTCL)” oleh Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Tinggi.

Penjenamaan semula KLM kepada KSTCL telah diluluskan dalam Mesyuarat Senat UIAM bilangan 501 serta mendapat persetujuan dalam Mesyuarat Ahli Lembaga Gabenor UIAM.
lanya juga termaktub berdasarkan Jadual Pertama, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 [Akta 30], di mana kuasa untuk meluluskan sebarang penubuhan/penstrukturan/penjenamaan atau penukaran taraf fakulti, sekolah, pusat akademi dan institut itu telah diperuntukan kepada senat di setiap universiti.

Selain itu, penjenamaan semula KSTCL dapat mencerminkan perkembangan bidang fokus akademik dan kesepaduan antara program pelancongan mampan serta bahasa kontemporari seiring dengan perkembangan semasa.
Ia selari dengan tujuan KSTCL ditubuhkan dalam menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang bahasa untuk komunikasi profesional dan pelancongan mampan.

Kampus yang terletak di Hab Pendidikan Tinggi Pagoh, Johor ini komited untuk melahirkan intelek dan profesional yang berkualiti serta tenaga kerja di masa hadapan yang seimbang dari segi sahsiah, intelek dan kemahiran selain mempunyai rasa empati dan kesedaran yang tinggi untuk membantu komuniti di sekelilingnya.

KSTCL menawarkan kursus-kursus di peringkat Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah(PhD) seperti Bahasa Inggeris Untuk Komunikasi Antarabangsa, Bahasa Arab Untuk Komunikasi Antarabangsa, Bahasa Melayu Untuk Komunikasi Antarabangsa, Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khusus, Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus dan Pengurusan Pelancongan.

Selain itu, KSTCL juga menawarkan kursus-kursus bahasa asing seperti Bahasa Jepun, Bahasa Mandarin, Bahasa Korea dan Bahasa Perancis.

 


Sumber: Facebook IIUM

Share this

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top